Didactische aanpak

 

Open werkvormen

Gelukskunde biedt de docent veel mogelijkheden voor het toepassen van allerlei didactische werkvormen. Het is een ‘speeltuin’ voor de vaardige docent. Maar, het ‘open karakter’ van veel opdrachten kan sommige docenten wat onzeker maken. Daarom is er vaak een keuze uit diverse didactische werkvormen mogelijk, waaronder de meer traditionele.
Gelukskunde is uitermate geschikt om (nog) meer ervaring op te doen met het toepassen van verschillende didactische werkvormen binnen één lesuur. Daarvoor verwijzen we naar de docentenhandleiding op deze site.

Onderwijsleergesprek
Het onderwijsleergesprek is een didactische werkvorm die veel toegepast kan worden. Enkele richtlijnen hiervoor:

  • Formuleer ondubbelzinnig en duidelijk.
  • Neem voldoende langere denkpauze en wees niet ongeduldig.
  • Stimuleer tot het geven van antwoorden indien niemand reageert.
  • Geef bij een fout antwoord geen kritiek op de leerling, maar richt je op het antwoord.
  • Betrek alle leerlingen bij het onderwijsleergesprek, niet alleen de leerlingen die hun vinger opsteken.
  • Speel een vraag waarop niet juist is geantwoord door naar een andere leerling.
  • Probeer een leerling die een fout antwoord geeft door aanwijzingen te geven en door te vragen tot het juiste antwoord te brengen.
  • Formuleer een vraag in een dergelijk geval eventueel anders.
  • Vat het gesprek tijdig samen en (laat) dan eventueel conclusies trekken.
  • Corrigeer onjuiste, maar correct bedoelde antwoorden op een voorzichtige manier (‘Je bedoelt misschien …?’).

Het sterke punt van het onderwijsleergesprek is vooral dat men de leerling zelf laat denken in plaats van hem alles voor te kauwen (bron: TU Eindhoven).

 

De auteurs houden zich zeer aanbevolen voor andere didactische werkvormen, die tijdens de module Gelukskunde kunnen worden toegepast.

Mail uw ervaringen aan: t.seeverens@charlemagnecollege.nl of t.wismans@charlemagnecollege.nl.