Gelukskunde op school

 

Wat is Gelukskunde?

Gelukskunde. Wat is dat nu weer? Wie heeft dat verzonnen? Bij onderwijs en school, denk je aan vakken als Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde. En aan vakken als gymnastiek, muziek, tekenen of handenarbeid. Maar Gelukskunde? Het moet niet veel gekker worden, toch??

 

Waar komt Gelukskunde vandaan?

In 2005 begon het Charlemagne College (toen nog het Eijkhagen College) in Landgraaf aan de vernieuwde onderbouw. Eén van de veranderingen was het uitbreiden van het onderwijsaanbod met modules. Docenten kregen daarvoor ontwikkeltijd. Er waren twee belangrijke voorwaarden: kennis van zaken en (vooral) passie! Sectordirecteur Tjeu Seeverens wilde dus zelf het goede voorbeeld geven. Geïnspireerd door een special over Geluk van Psychologie Magazine schreef hij een concept voor acht lessen Gelukskunde.

Docent levensbeschouwing Theo Wismans adopteerde de lessenserie vol enthousiasme. Na het eerste jaar boden leerlingen een petitie aan waarin ‘geëist’ werd dat de module in leerjaar 2 een vervolg zou krijgen. Het succes van de module Gelukskunde leidde tot de uitgave van een Werkboek Gelukskunde.

 

Eigen keuze

De minister van Onderwijs verplicht scholen om vakken als Nederlands, wiskunde en andere op het rooster te plaatsen. Sommige vakken kan de school echter zelf kiezen. Gelukskunde is zo’n keuze. Wij, auteurs en uitgever, vinden het een belangrijk vak, omdat het leerlingen helpt zelf meer sturing te geven aan hun leven en zo op een prettige, leuke en vooral gelukkige manier door dat leven te gaan.

 

Werkboek Gelukskunde

Gelukskunde is uitgewerkt in een Werkboek met 8 lessen:

  • Les 1: Wat is geluk?
  • Les 2: Zelfvertrouwen
  • Les 3: Jouw X-factor
  • Les 4: Stressbestendigheid
  • Les 5: Je relatie met anderen
  • Les 6: Werk, school, en hobby
  • Les 7: Spiritualiteit en geloof
  • Les 8: Afsluiting en eindopdracht

De 8 lessen Gelukskunde kunt u het beste in een periode van 8 achtereenvolgende lesweken aanbieden, gezien de aard van de lessen en de persoonlijke betrokkenheid van leerlingen en docent. Samen met andere leerlingen en de docent, maar vooral ook zelf, doet de leerling kennis en ervaring op die helpen om positiever in het leven te staan en gelukkiger te worden.

Leerlingen zijn erg positief over Gelukskunde. Als je lekker in je vel zit, presteer je immers beter op en buiten school.

 

Zo gek is dat vak Gelukskunde blijkbaar niet!