Handleiding Gelukskunde

 

Lesprotocollen

De lessen Gelukskunde zijn voor de meeste leerlingen een geheel nieuwe ervaring. Vaak voor het eerst wordt van hen gevraagd persoonlijke ervaringen, ontboezemingen en gevoelens onder woorden te brengen, in beelden te vertalen en (soms) te delen met anderen. Dat vraagt zeer zorgvuldige begeleiding van de docent.

Voor veel docenten is zo’n intensieve en persoonlijke invulling van de lessen ook nieuw. Immers, ook van de docent wordt persoonlijke betrokkenheid en inbreng gevraagd. Om daarbij enige steun te verlenen is bij elke les een lesprotocol ontwikkeld. Het protocol schetst een mogelijk verloop van de les. Bovendien is een meer algemene aanpak van de lessen Gelukskunde uitgewerkt.