Hoe organiseer je Gelukskunde?

 

De docent als de spil in het web

In 2005 begon het Charlemagne College (toen nog het Eijkhagen College) in Landgraaf aan de vernieuwde onderbouw. Eén van de veranderingen was het uitbreiden van het onderwijsaanbod met modules. Docenten kregen daarvoor ontwikkeltijd. Er waren twee belangrijke voorwaarden: kennis van zaken en (vooral) passie!

Sectordirecteur Tjeu Seeverens wilde zelf het goede voorbeeld geven. Geïnspireerd door een special over Geluk van Psychologie Magazine schreef hij een concept voor acht lessen Gelukskunde. Docent levensbeschouwing Theo Wismans adopteerde de lessenserie vol enthousiasme. Zijn passie, drive en positieve uitstraling sloegen over op de leerlingen. Wie geen Gelukskunde op zijn lesrooster vond, stond kwaad voor de deur van de directeur! En na het eerste jaar boden leerlingen een petitie aan waarin ‘geëist’ werd dat de module in leerjaar 2 een vervolg zou krijgen.

Inmiddels is er landelijk grote belangstelling voor dit initiatief. Regelmatig bezoeken docenten uit het hele land het Charlemagne College om de lessen bij te wonen. Die belangstelling heeft in 2009 geresulteerd in de uitgave van het Werkboek Gelukskunde.

Het succesvol invoeren van Gelukskunde vraagt het een en ander van de school en de docent(en). Geluksunde moet – om effectief te zijn – structureel worden ingepast in het onderwijsaanbod. Docenten die Gelukskunde geven, moeten betrokken zijn bij de kinderen en de onderwerpen. Anders werkt Gelukskunde niet.

 

Hoe doe je dat als school?

 

Hoe doe je dat als docent?